AFCP textile conservation virtual workshop

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

2021 оны 4-р сарын хичээл:

Америкийн Монгол Судлалын Төвөөс хэрэгжүүлж буй ” Бөс даавуун эдлэлийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах” төслийн цахим сургалтын 4-р сарын сургалтын материал, болон нэмэлтээр унших номын жагсаалтыг оруулж байна. 

4 сарын 30-ны өглөөний 9 цагт төслийн/сургалтын удирдагч багш Сандра Вандерварф оролцогчид нэгэн зэрэг зүүм (ZOOM)-ээр холбогдож хичээлтэй холбоотой асууж лавлах зүйлээ асууж хичээлээ бататгана. Тус өдрийн зүүм уулзалтанд орчуулагч байна.

Уншиж судлах ном материалууд: 

 

2021 оны 8-р сарын хичээл:

Sample condition report

 

 

Scroll to Top